Octoginta Octo 2006

Úvodní Slovo - Den První - Den Druhý - Den Třetí - Den Poslední

Milé děti. Pohodlně se usaďte, nasaďte si na tváře zaujaté výrazy a pozorně poslouchejte, co všechno se může stát za mrazivých silvestroských nocích uprostřed nekonečných závějí chladného a krutého sněhu... Ne abyste přitom usínaly! Mohlo by se stát, že z toho jednou budete psát test...

Sáhneme-li hluboko do historie, dostaneme se až ke dni dvacátého prvého září roku dvoutisícého šestého. Tehdy se cestou z komína zrodila Myšlenka - pojedeme na Silvestra na vandr. A jak bylo řečeno, tak se také stalo. Plánovaná sestava byla několikrát změněna, někteří looseři jeli raději do Tater, krysy odmítly vylézt ze svých děr a tak jen dvě hrabošky a Viktor vyrazili o čtvrt roku a osm dní později vlakem pryč, do neprobádaných končin českosaskošvýcarkých.


Jo, a abyste věděli, vůbec jsme nezlobili a na komíny nelezli...
...zato jsme je fotili ;)
By Ela & Klára & Viktor :)