akce.welryba.cz :: Voda na řece Orlici, říjen 2008Naše výprava v den první, jak jinak, než v hodpodě. Matně si vzpomínám na výbornou kachnu a o něco méně výbornou drátěnku.I limonáda může mít neblahé účinkyKdo si dá ještě jedno?Naše tábořiště takhle po ránu